Algemene voorwaarden van Azorenbeleving, Retraite- en Natuurreizen

 

Een eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor de reis door de reiziger leidt tot de verplichting van de reiziger om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. 
Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Deze schade (hierna de annuleringskosten) bedraagt minimaal de door de reisorganisator reeds aantoonbaar gemaakte kosten en maximaal eenmaal de reissom.

 

​Afhankelijk van het tijdstip van opzegging is het bedrag van de annuleringskosten gefixeerd op vaste bedragen respectievelijk percentages van de reissom:  

  • Opzegging meer dan drie maanden voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling, welke 30% van de reissom is.
  • Opzegging tenminste twee maanden maar minder dan drie maanden voor vertrek: 50% van de reissom.
  • Opzegging tenminste een maand maar minder dan twee maanden voor vertrek: 75% van de reissom.
  • Opzegging minder dan een maand voor het geplande vertrek: de volledige reissom.

​De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. 
 

Bovenstaande bepalingen gelden niet voor reizen naar een gebied waarvoor 30 kalenderdagen voor vertrek een negatief reisadvies wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In die situatie treedt de reisorganisator in contact met de reiziger om, indien mogelijk en gewenst, een omboeking te regelen.

 

De reiziger wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten waardoor de verschuldigde annuleringskosten mogelijk vergoed worden. 
Zowel het risico van onvolledige vergoeding door de verzekeraar als het risico van het niet afsluiten van een dergelijke verzekering is evenwel voor de reiziger.

 

Bij opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator zelf wordt de reissom, exclusief boekingskosten, niet in rekening gebracht bij de reiziger en zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd. 

 

De reissom bedraagt het bedrag zoals vermeld bij de desbetreffende reis waarvoor geboekt is. Het vliegticket is exclusief. Bij opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator zullen de reeds betaalde bedragen van de reissom worden gerestitueerd, exclusief boekingskosten. Voor restitutie van het vliegticket kan de reiziger bij zijn/haar annuleringsverzekering informeren.

                                                                 

Garantie geregeld | STO Garant
Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Azorenbeleving gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod van Azorenbeleving wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Azorenbeleving, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Azorenbeleving niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Procedure
U ontvangt vanuit uw reisorganisatie de benodigde informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.

Bovenstaande voorwaarden zijn voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar gemaakt door mededeling daarvan in de contacten voorafgaand aan de boeking.

 

Unieke reizen en retraites naar de unieke Azoren