Algemene voorwaarden van Azorenbeleving, Retraite- en Natuurreizen

 

Een eenzijdige opzegging van de overeenkomst voor de pakketreis door de reiziger leidt tot de verplichting van de reiziger om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. 
Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Deze schade (hierna de annuleringskosten) bedraagt minimaal de door de reisorganisator reeds aantoonbaar gemaakte kosten en maximaal eenmaal de reissom.

 

​Afhankelijk van het tijdstip van opzegging is het bedrag van de annuleringskosten gefixeerd op vaste bedragen respectievelijk percentages van de reissom:  

  • Opzegging meer dan drie maanden voor vertrek: het bedrag van de aanbetaling
  • Opzegging tenminste twee maanden maar minder dan drie maanden voor vertrek: 50% van de reissom 
  • Opzegging tenminste een maand maar minder dan twee maanden voor vertrek: 75% van de reissom 
  • Opzegging minder dan een maand voor het geplande vertrek: de volledige reissom

​De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. 
 

Bovenstaande bepalingen gelden niet voor reizen naar een gebied waarvoor 30 kalenderdagen voor vertrek een negatief reisadvies wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In die situatie treedt de reisorganisator in contact met de reiziger om, indien mogelijk en gewenst, een omboeking te regelen.

 

De reiziger wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten waardoor de verschuldigde annuleringskosten mogelijk vergoed worden. 
Zowel het risico van onvolledige vergoeding door de verzekeraar als het risico van het niet afsluiten van een dergelijke verzekering is evenwel voor de reiziger.

 

Bij opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator zelf worden geen kosten aan de reiziger in rekening gebracht en zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.

 

Bovenstaande voorwaarden zijn voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar gemaakt door mededeling daarvan in de contacten voorafgaand aan de boeking.